Решение с while цикъл

В предходната глава разгледахме и други циклични конструкции. Нека разгледаме примерно решение на същата задача, в което използваме цикъла while.

Първо трябва да запишем входното магическо число в подходяща променлива. След това ще инициализираме 6 променливи - по една за всяка от шестте цифри на търсените като резултат числа.

results matching ""

    No results matching ""