Насоки и подсказки

Решете задачата самостоятелно, използвайки наученото от предишните. Не забравяйте, че ще е нужно да дефинирате отделна променлива за всяка цифра на входното число.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/515#4.

results matching ""

    No results matching ""