Задача: цифри

Да се напише програма, която прочита от конзолата 1 цяло число в интервала [100 … 999], и след това го принтира определен брой пъти - модифицирайки го преди всяко принтиране по следния начин:

  • Ако числото се дели на 5 без остатък, извадете от него първата му цифра.
  • Ако числото се дели на 3 без остатък, извадете от него втората му цифра.
  • Ако нито едно от горните условия не е вярно, прибавете към него третата му цифра.

Принтирайте на конзолата N брой реда, като всеки ред има M на брой числа, които са резултат от горните действия. Нека:

  • N = сбора на първата и втората цифра на числото.
  • M = сбора на първата и третата цифра на числото.

Входни данни

Входът се чете от конзолата и е цяло число в интервала [100 … 999].

Изходни данни

На конзолата трябва да се отпечатат всички цели числа, които са резултат от дадените по-горе изчисления в съответния брой редове и колони, както в примерите.

Примерен вход и изход

Вход Изход Коментари
132 129 126 123
120 119 121
123 120 119
121 123 120
(1 + 3) = 4 и (1 + 2) = 3 → 4 реда по 3 числа на всеки ред
Входното число 132
132 → деление на 3 → 132 - 3 =
= 129 → деление на 3 → 129 - 3 =
= 126 → деление на 3 → 126 - 3 =
= 123 → деление на 3 → 123 - 3 =
= 120 → деление на 5 → 120 - 1 =
..... 121 → нито на 5, нито на 3 → 121 + 2 = 123
Вход Изход Коментари
376 382 388 394 400 397 403 409 415 412
418 424 430 427 433 439 445 442 448
454 460 457 463 469 475 472 478 484
490 487 493 499 505 502 508 514 520
517 523 529 535 532 538 544 550 547
553 559 565 562 568 574 580 577 583
589 595 592 598 604 610 607 613 619
625 622 628 634 640 637 643 649 655
652 658 664 670 667 673 679 685 682
688 694 700 697 703 709 715 712 718
10 реда по 9 числа на всеки
Входното число 376 → нито на 5, нито на 3 → 376 + 6 → =
= 382 → нито на 5, нито на 3 → 382 + 6 =
= 388 + 6 = 394 + 6 =
400 → деление на 5 → 400 - 3 = 397

results matching ""

    No results matching ""