Какво научихме от тази глава?

Можем да използваме for цикли със стъпка:

for (var i = 1; i <= n; i+=3)
{
  Console.WriteLine(i);
}

Циклите while / do-while се повтарят докато е в сила дадено условие:

int num = 1;
while (num <= n)
{
  Console.WriteLine(num++);
}

Ако се наложи да прекъснем изпълнението на цикъл, го правим с оператора break:

var n = 0;
while (true)
{
  n = int.Parse(Console.ReadLine());
  if (n % 2 == 0)
  {
   break; // even number -> exit from the loop
  }
  Console.WriteLine("The number is not even.");
}
Console.WriteLine("Even number entered: {0}", n);

Вече знаем как да прихващаме грешки по време на изпълнението на програмата ни:

try
{
  Console.Write("Enter even number: ");
  n = int.Parse(Console.ReadLine());
} 
catch 
  Console.WriteLine("Invalid number."); 
}
// Ако int.Parse(…) гръмне, ще се изпълни catch { … } блокът

results matching ""

  No results matching ""