Глава 6.2. Вложени цикли – изпитни задачи

В предходната глава разгледахме вложените цикли и как да ги използване за рисуване на различни фигури на конзолата. Научихме се как да отпечатваме фигури с различни размери, измисляйки подходяща логика на конструиране с използване на единични и вложени for цикли в комбинация с различни изчисления и програмна логика:

for (var r = 1; r <= 5; r++)
{
   Console.Write("*");
   for (var c = 1; c < 5; c++)
      Console.Write(" *");
   Console.WriteLine();
}

Запознахме се и с конструктора new string, който дава възможност да се печата даден символ определен от нас брой пъти:

string printMe = new string('*', 5);

results matching ""

    No results matching ""