Задача: знак "Стоп"

Да се напише програма, която прочита от конзолата цяло число n и чертае предупредителен знак STOP с размери като в примерите по-долу.

Входни данни

Входът е цяло число N в интервала [3 … 1000].

Изходни данни

Да се отпечатат на конзолата текстови редове, изобразяващи предупредителния знак STOP, точно както в примерите.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
3 ...._______....
...//_____\\...
..//_______\\..
.//_________\\.
//___STOP!___\\
\\___________//
.\\_________//.
..\\_______//..
6 ......._____________.......
......//___________\\......
.....//_____________\\.....
....//_______________\\....
...//_________________\\...
..//___________________\\..
.//_____________________\\.
//_________STOP!_________\\
\\_______________________//
.\\_____________________//.
..\\___________________//..
...\\_________________//...
....\\_______________//....
.....\\\___________//.....
Вход Изход
7 ........_______________........
.......//_____________\\.......
......//_______________\\......
.....//_________________\\.....
....//___________________\\....
...//_____________________\\...
..//_______________________\\..
.//_________________________\\.
//___________STOP!___________\\
\\___________________________//
.\\_________________________//.
..\\_______________________//..
...\\_____________________//...
....\\___________________//....
.....\\_________________//.....
......\\_______________//......

results matching ""

    No results matching ""