Отпечатване на тялото и долното крило

За да направим тялото на пеперудата, можем отново да използваме променливата halfRowSize и да отпечатаме на конзолата точно един ред. Структурата на тялото е с начало (празно място), среда @ и край (празно място).

Остава да отпечатаме на конзолата и долното крило, което е еднакво с горното крило.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/513#1.

results matching ""

    No results matching ""