Задача: пеперуда

Да се напише програма, която прочита от конзолата цяло число n и чертае пеперуда с ширина 2 * n - 1 колони и височина 2 * (n - 2) + 1 реда като в примерите по-долу. Лявата и дясната ѝ част са широки n - 1.

Входни данни

Входът е цяло число n в интервала [3 … 1000].

Изходни данни

Да се отпечатат на конзолата 2 * (n - 2) + 1 текстови реда, изобразяващи пеперудата, точно както в примерите.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
3 *\ /*
  @  
*/ \*
5 ***\ /***
---\ /---
***\ /***
    @    
***/ \***
---/ \---
***/ \***
Вход Изход
7 *****\ /*****
-----\ /-----
*****\ /*****
-----\ /-----
*****\ /*****
      @      
*****/ \*****
-----/ \-----
*****/ \*****
-----/ \-----
*****/ \*****

results matching ""

    No results matching ""