Отпечатване на дръжката

Дръжката на брадвата можем да нарисуваме, като завъртим цикъл, който се повтаря n - 2 пъти. От примерите можем да разберем, каква е нейната структура.

results matching ""

    No results matching ""