Отпечатване на тялото и средния ред на стрелката

За да нарисуваме на конзолата тялото на стрелката, трябва да създадем цикъл, който да се повтори n - 2 пъти.

Средата на фигурата е съставена от начало #, среда . и край #. Броят на # е равен на outerDots и за това можем да използваме отново същата променлива.

results matching ""

    No results matching ""