Задача: стрелка

Да се напише програма, която прочита от конзолата цяло нечетно число n и чертае вертикална стрелка с размери като в примерите по-долу.

Входни данни

Входът е цяло нечетно число n в интервала [3 … 79].

Изходни данни

Да се отпечата на конзолата вертикална стрелка, при която "#" (диез) очертава стрелката, а "." - останалото.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
3 .###.
.#.#.
##.##
.#.#.
..#..
5 ..#####..
..#...#..
..#...#..
..#...#..
###...###
.#.....#.
..#...#..
...#.#...
....#....
Вход Изход
9 ....#########....
....#.......#....
....#.......#....
....#.......#....
....#.......#....
....#.......#....
....#.......#....
....#.......#....
#####.......#####
.#.............#.
..#...........#..
...#.........#...
....#.......#....
.....#.....#.....
......#...#......
.......#.#.......
........#........

results matching ""

    No results matching ""