Стартиране на проекта

Стартираме проекта с [Ctrl+F5] и му се наслаждаваме:

Ако имате проблеми с примерния проект по-горе, гледайте видеото в началото на тази глава. Там приложението е направено на живо стъпка по стъпка с много обяснения. Или питайте във форума на СофтУни: https://softuni.bg/forum.

results matching ""

    No results matching ""