Добавяне на DrawRatings метода

Добавяме метод DrawRatings в контролера HomeController. Отваряме файла Controllers/HomeController.cs и добавяме следния код:

Горният код взима въведеното число rating, прави малко пресмятания и изчислява броя пълни звездички, броя празни звездички и броя половинки звездички, след което генерира HTML код, който нарежда няколко картинки със звездички една след друга, за да сглоби от тях картинката с рейтинга. Подготвеният HTML код се записва във ViewBag.Stars за визуализация от изгледа Index.cshtml. Допълнително се запазва и изпратеният рейтинг (като число) във ViewBag.Rating, за да се зададе в полето за рейтинг в изгледа. За да се ориентирате по-добре в проекта, може да си помогнете с картинката от Visual Studio по-долу:

results matching ""

    No results matching ""