Прочитане на входните данни

Прочитаме n от конзолата и записваме стойността в променлива от тип int.

Много е важно да проверяваме дали са валидни входните данни! В тези задачи не е проблем директно да обръщаме прочетеното от конзолата в тип int, защото изрично е казано че ще получаваме валидни целочислени числа. Ако обаче правите по-сериозни приложения е добра практика да проверявате данните. Какво ще стане, ако вместо буквата "А" потребителя въведе число?

results matching ""

    No results matching ""