Отпечатване на основата

След като сме приключили с покрива, е време за основата. Тя е по-лесна за печатане:

  • Започваме с цикъл от 0 до n (изключено).
  • Отпечатваме на конзолата: | + * (n - 2 на брой пъти) + |.

Ако всичко сме написали както трябва, задачата ни е решена.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/512#8.

results matching ""

    No results matching ""