Насоки и подсказки

Разбираме от условието на задачата, че къщата е с размер n x n. Това, което виждаме от примерните вход и изход, е че:

 • Къщичката е разделена на 2 части: покрив и основа.

 • Когато n е четно число, върхът на къщичката е "тъп".
 • Когато n е нечетно число, покривът е с един ред по-голям от основата.
Покрив
 • Съставен е от звезди и тирета.
 • В най-високата си част има една или две звезди, спрямо това дали n e четно или нечетно, както и тирета.
 • В най-ниската си част има много звезди и малко или никакви долни черти.
 • С всеки един ред по-надолу, звездите се увеличават с 2, а тиретата намаляват с 2.
Основа
 • Дълга е n на брой реда.
 • Съставена е от звезди и тирета.
 • Редовете представляват 2 тирета - по едно в началото и в края на реда, както и звезди между тиретата с дължина на низа n - 2.

results matching ""

  No results matching ""