Извеждане на краен резултат

Остава само да отпечатаме получените резултати. В условието е казано, че процентите трябва да са с точност две цифри след десетичната точка. Това ще постигнем, като след placeholder-а изпишем “:f2”:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/511#0.

results matching ""

    No results matching ""