Прочитане на входните данни

Методът за решаване на тази задача не е по-различен от тези на предходните, затова започваме деклариране и инициализиране на нужните променливи:

В условието е казано, че годините на Иванчо са 18, ето защо при декларацията на променливата years ѝ задаваме начална стойност 18. Другите променливи прочитаме от конзолата.

results matching ""

    No results matching ""