Какво научихме от тази глава?

Можем да повтаряме блок код с for цикъл:

Можем да четем поредица от n числа от конзолата:

results matching ""

    No results matching ""