Имплементиране на бутона Draw и тестване на приложението

Кликваме два пъти върху бутона [Draw], за да въведем кода, който да се изпълни при натискането му. Пишем следния код:

Този код мести и върти костенурката, която в началото е в центъра на екрана (в средата на формата), и чертае равностранен триъгълник. Може да го редактирате и да си поиграете с него.

Стартираме приложението с [Ctrl+F5]. Тестваме го дали работи (натискаме [Draw] бутона няколко пъти):

results matching ""

    No results matching ""