Усложняване кода на костенурката

Сега може да променим и усложним кода на костенурката:

Отново стартираме приложението с [Ctrl+F5]. Тестваме дали работи новата програма за костенурката:

Вече нашата костенурката чертае по-сложни фигури чрез приятно анимирано движение.

results matching ""

    No results matching ""