Насоки и подсказки

Можем да решим задачата за сумиране на числа по следния начин:

  • Четем входното число n.
  • Започваме първоначално със сума sum = 0.
  • Въртим цикъл от 1 до n. На всяка стъпка от цикъла четем число num и го добавяме към сумата sum.
  • Накрая отпечатваме получената сума sum.

Ето и сорс кода на решението:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/510#3.

results matching ""

    No results matching ""