Задача: пътешествие

Странно, но повечето хора си плануват от рано почивката. Млад програмист разполага с определен бюджет и свободно време в даден сезон.

Напишете програма, която да приема на входа бюджета и сезона, а на изхода да изкарва къде ще почива програмистът и колко ще похарчи.

Бюджетът определя дестинацията, а сезонът определя колко от бюджета ще бъде изхарчен. Ако е лято, ще почива на къмпинг, а зимата - в хотел. Ако е в Европа, независимо от сезона, ще почива в хотел. Всеки къмпинг или хотел, според дестинацията, има собствена цена, която отговаря на даден процент от бюджета:

 • При 100 лв. или по-малко – някъде в България.
  • Лято30% от бюджета.
  • Зима70% от бюджета.
 • При 1000 лв. или по малко – някъде на Балканите.
  • Лято40% от бюджета.
  • Зима80% от бюджета.
 • При повече от 1000 лв. – някъде из Европа.
  • При пътуване из Европа, независимо от сезона, ще похарчи 90% от бюджета.

Входни данни

Входът се чете от конзолата и се състои от два реда:

 • На първия ред получаваме бюджета - реално число в интервал [10.00 … 5000.00].
 • На втория ред – един от двата възможни сезона: "summer" или "winter".

Изходни данни

На конзолата трябва да се отпечатат два реда.

 • На първи ред – "Somewhere in {дестинация}" измежду "Bulgaria", "Balkans" и "Europe".
 • На втори ред – "{Вид почивка} – {Похарчена сума}".
  • Почивката може да е между "Camp" и "Hotel".
  • Сумата трябва да е закръглена с точност до втория символ след десетичния знак.

Примерен вход и изход

Вход Изход
50
summer
Somewhere in Bulgaria
Camp - 15.00
75
winter
Somewhere in Bulgaria
Hotel - 52.50
312
summer
Somewhere in Balkans
Camp - 124.80
678.53
winter
Somewhere in Balkans
Hotel - 542.82
1500
summer
Somewhere in Europe
Hotel - 1350.00

results matching ""

  No results matching ""