Насоки и подсказки

Задачата не е сложна, но има доста редове код за писане.

Обработка на входните данни

След прочитане на условието разбираме, че очакваме три реда с входни данни. На първите два реда ни се подават цели числа (в указания от заданието диапазон), а на третия - аритметичен символ.

results matching ""

    No results matching ""