Проверяване за събиране, изваждане и умножение

Завършваме с проверките за събиране, изваждане и умножение:

При кратки и ясни проверки, както в горния пример за четно и нечетно число, е възможно да се използва тернарен оператор. Нека разгледаме възможната проверка с и без тернарен оператор.

results matching ""

    No results matching ""