Проверяване дали студентът е пристигнал навреме или е закъснял

Следващата ни стъпка е да направим необходимите проверки и изчисления, като накрая ще изведем резултата от тях. Нека разделим изхода на две части:

  • Първо да покажем кога е пристигнал студентът - дали е подранил, закъснял или е пристигнал навреме. За целта ще се спрем на if-else конструкция.
  • След това ще покажем времевата разлика, ако студентът пристигне в различно време от началния час на изпита.

С цел да спестим една допълнителна проверка (else), можем по подразбиране да приемем, че студентът е закъснял.

След което, съгласно условието, проверяваме дали разликата във времената е повече от 30 минути. Ако това е така, приемаме, че е подранил. Ако не влезем в първото условие, то следва да проверим само дали разликата е по-малка или равна на нула (<= 0), с което проверяваме условието, студентът да е дошъл в рамките на от 0 до 30 минути преди изпита.

При всички останали случаи приемаме, че студентът е закъснял, което сме направили по подразбиране, и не е нужна допълнителна проверка.

results matching ""

    No results matching ""