Изчисляване разликата между времената

За финал ни остава да разберем и покажем с каква разлика от времето на изпита е пристигнал, както и дали тази разлика показва време на пристигане преди или след изпита.

Правим проверка дали разликата ни е над един час, за да изпишем съответно часове и минути в желания по задание формат, или е под един час, за да покажем само минути като формат и описание.

Остава да направим още една проверка - дали времето на пристигане на студента е преди или след началото на изпита.

results matching ""

    No results matching ""