Изчисляване на билетните разходи

От вторите изчисления трябва да намерим каква сума ще ни е необходима за закупуване на билети за групата. Според условието, това зависи единствено от типа на билетите, които трябва да закупим.

Нека използваме switch-case условна конструкция.

results matching ""

    No results matching ""