Насоки и подсказки

Ще прочетем входните данни и ще извършим изчисленията според описания ценоразпис и правилата за отстъпките и накрая ще отпечатаме резултата.

Обработка на входните данни

Съгласно условието на задачата очакваме да получим два реда входни данни - на първия ред месеца, през който се планува престой, а на втория - броя нощувки.

Нека обработим и запазим входните данни в подходящи за това параметри:

results matching ""

    No results matching ""