Изчисляване цените за престой през Юни, Септември, Юли и Октомври

За следващите месеци логиката и изчисленията ще са донякъде идентични.

results matching ""

    No results matching ""