Множество етикети в switch-case

В C# имаме възможността да използваме множество case етикети, когато те трябва да изпълняват един и същи код. При този начин на записване, когато програмата ни намери съвпадение, ще изпълни следващия срещнат код, тъй като след съответния case етикет липсва код за изпълнение и break оператор.

switch (селектор)
{
  case стойност1:
  case стойност2:
  case стойност3:
    конструкция;
    break;
  case стойност4:
  case стойност5:
    конструкция;
    break;
  …
  default:
    конструкция;
    break;
}

results matching ""

  No results matching ""