Глава 4.1. По-сложни проверки

В настоящата глава ще разгледаме вложените проверки в езика C#, чрез които нашата програма може да съдържа условни конструкции, в които има вложени други условни конструкции. Наричаме ги "вложени", защото поставяме if конструкция в друга if конструкция. Ще разгледаме и по-сложни логически условия с подходящи примери.

Видео

Гледайте видео-урок по тази глава тук: https://www.youtube.com/watch?v=z8XxYIyesz0.

results matching ""

    No results matching ""