Решение

Прехвърляме всички букви в долен регистър с функцията .ToLower(), за да сравняваме продукти и градове без значение от малки/главни букви.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/508#1.

results matching ""

    No results matching ""