Печатане на информация къде е точката спрямо правоъгълника

Нека започнем от по-лесната част: печат на информация къде е точката спрямо правоъгълника (Inside, Outside или Border). Кодът трябва да изглежда така:

private void Draw()
{
  // Get the rectangle and point coordinates from the form
  var x1 = this.numericUpDownX1.Value;
  var y1 = this.numericUpDownY1.Value;
  var x2 = this.numericUpDownX2.Value;
  var y2 = this.numericUpDownY2.Value;
  var x = this.numericUpDownX.Value;
  var y = this.numericUpDownY.Value;

  // Display the location of the point: Inside / Border / Outside
  DisplayPointLocation(x1, y1, x2, y2, x, y);
}

private void DisplayPointLocation(
  decimal x1, decimal y1, decimal x2, decimal y2, decimal x, decimal y)
{
  var left = Math.Min(x1, x2);
  var right = Math.Max(x1, x2);
  var top = Math.Min(y1, y2);
  var bottom = Math.Max(y1, y2);
  if (x > left && x < right && …)
  {
    this.labelLocation.Text = "Inside";
    this.labelLocation.BackColor = Color.LightGreen;
  }
  else if (… || y < top || y > bottom)
  {
    this.labelLocation.Text = "Outside";
    this.labelLocation.BackColor = Color.LightSalmon;
  }
  else
  {
    this.labelLocation.Text = "Border";
    this.labelLocation.BackColor = Color.Gold;
  }
}

Горният код взима координатите на правоъгълника и точките и проверява дали точката е вътре, вън или на страната на правоъгълника. При визуализацията на резултата се сменя и цвета на фона на текстовия блок, който го съдържа.

Помислете как да допишете недовършените (нарочно) условия в if проверките! Кодът по-горе нарочно не се компилира, защото целта му е да помислите как и защо работи и да допишете сами липсващите части.

results matching ""

  No results matching ""