Конфигуриране на контролите

Задаваме следните препоръчителни настройки на контролите:

 • За главната форма (Form), която съдържа всички контроли:
  • (name) = FormPointAndRectangle
  • Text = Point and Rectangle
  • Font.Size = 12
  • Size = 700, 410
  • MinimumSize = 500, 400
  • FormBorderStyle = FixedSingle
 • За полетата за въвеждане на число (NumericUpDown):
  • (name) = numericUpDownX1; numericUpDownY1; numericUpDownX2; numericUpDownY2; numericUpDownX; numericUpDownY
  • Value = 2; -3; 12; 3; 8; -1
  • Minimum = -100000
  • Maximum = 100000
  • DecimalPlaces = 2
 • За бутона (Button) за визуализация на правоъгълника и точката:
  • (name) = buttonDraw
  • Text = Draw
 • За текстовия блок за резултата (Label):
  • (name) = labelLocation
  • AutoSize = false
  • BackColor = PaleGreen
  • TextAlign = MiddleCenter
 • За полето с чертежа (PictureBox):
  • (name) = pictureBox
  • Anchor = Top, Bottom, Left, Right

results matching ""

  No results matching ""