Насоки и подсказки

Примерна логика за решаване на задачата (не е единствената правилна):

  • Може да разделим фигурата на два правоъгълника с обща стена:

  • Една точка е външна (outside) за фигурата, когато е едновременно извън двата правоъгълника.
  • Една точка е вътрешна (inside) за фигурата, ако е вътре в някой от правоъгълниците (изключвайки стените им) или лежи върху общата им стена.
  • В противен случай точката лежи на стената на правоъгълника (border).

results matching ""

    No results matching ""