Решение

Една точка е вътрешна за даден многоъгълник, ако едновременно са изпълнени следните четири условия:

  • Точката е надясно от лявата страна на правоъгълника.
  • Точката е наляво от дясната страна на правоъгълника.
  • Точката е надолу от горната страна на правоъгълника.
  • Точката е нагоре от долната страна на правоъгълника.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/508#2.

results matching ""

    No results matching ""