Отпечатване на изходните данни

След като сме направили проверките за разстоянието и сме изчислили цената на най-евтиния транспорт, следва да я отпечатаме. В условието на задачата няма изисквания как да бъде форматиран резултата и по тази причина ще отпечатаме само променливата.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/507#0.

results matching ""

    No results matching ""