Задача: поспаливата котка Том

Котката Том обича по цял ден да спи, за негово съжаление стопанинът му си играе с него винаги когато има свободно време. За да се наспи добре, нормата за игра на Том е 30 000 минути в година. Времето за игра на Том зависи от почивните дни на стопанина му:

 • Когато е на работа, стопанинът му си играе с него по 63 минути на ден.
 • Когато почива, стопанинът му си играе с него по 127 минути на ден.

Напишете програма, която въвежда броя почивни дни и отпечатва дали Том може да се наспи добре и колко е разликата от нормата за текущата година, като приемем че годината има 365 дни.

Пример: 20 почивни дни -> работните дни са 345 (365 – 20 = 345). Реалното време за игра е 24 275 минути (345 * 63 + 20 * 127). Разликата от нормата е 5 725 минути (30 000 – 24 275 = 5 725) или 95 часа и 25 минути.

Входни данни

Входът се чете от конзолата и се състои от едно цяло число - броят почивни дни в интервала [0 … 365].

Изходни данни

На конзолата трябва да се отпечатат два реда.

 • Ако времето за игра на Том е над нормата за текущата година:
  • На първия ред отпечатайте: “Tom will run away”
  • На втория ред отпечатайте разликата от нормата във формат:
   “{H} hours and {M} minutes more for play”
 • Ако времето за игра на Том е под нормата за текущата година:
  • На първия ред отпечатайте: “Tom sleeps well”
  • На втория ред отпечатайте разликата от нормата във формат:
   “{H} hours and {M} minutes less for play”

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
20 Tom sleeps well
95 hours and 25 minutes less for play
113 Tom will run away
3 hours and 47 minutes for play

results matching ""

  No results matching ""