Изчисляване на работното време

За да решим задачата, първо трябва да изчислим колко общо минути стопанинът на Том си играе с него. От условието виждаме, че освен в почивните дни, поспаливата котка трябва да си играе и в работните за стопанина му. Числото, което прочитаме от конзолата, е това на почивните дни.

Следващата ни стъпка е с помощта на това число да изчислим колко са работните дни на стопанина, тъй като без тях не можем да стигнем до общото количество минути за игра. Щом общият брой на дните в годината е 365, а броят на почивните дни е Х, то това означава, че броят на работните дни е 365 - X. Разликата ще запазим в нова променлива, която ще използваме само за тази стойност.

results matching ""

    No results matching ""