Помощни изчисления

Следващата стъпка е да изчислим количеството на работните часове като умножим работните дни по 8 (всеки ден се работи по 8 часа) с броя на работниците и ги съберем с извънработното време. Работните дни са равни на 90% от дните, с които фирмата разполага. Извънработното време е равно на резултата от умножението на броя на служителите с 2 (възможните часове извънработно време), като това също се умножава по броя на дните, с които фирмата разполага. От условието на задачата виждаме, че има условие часовете да са закръглени към по-ниско цяло число, което ще направим с метода Math.Floor(…).

results matching ""

    No results matching ""