Пример: отлична оценка

Въвеждаме оценка в конзолата и проверяваме дали тя е отлична (≥ 5.50).

Тествайте кода от примера локално. Опитайте да въведете различни оценки, например 4.75, 5.49, 5.50 и 6.00. При оценки по-малки от 5.50 програмата няма да изведе нищо, а при оценка 5.50 или по-голяма, ще изведе “Excellent!”.

Тестване в Judge системата

Тествайте програмата от примера в judge системата на СофтУни: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/506#0.

results matching ""

    No results matching ""