Насоки и подсказки

Първо сумираме трите числа, за да получим общия резултат в секунди. Понеже 1 минута = 60 секунди, ще трябва да изчислим броя минути и броя секунди в диапазона от 0 до 59:

  • Ако резултатът е между 0 и 59, отпечатваме 0 минути + изчислените секунди.
  • Ако резултатът е между 60 и 119, отпечатваме 1 минута + изчислените секунди минус 60.
  • Ако резултатът е между 120 и 179, отпечатваме 2 минути + изчислените секунди минус 120.
  • Ако секундите са по-малко от 10, извеждаме водеща нула преди тях.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/506#6.

results matching ""

    No results matching ""