Насоки и подсказки

Както обикновено, първо трябва да добавим нов C# конзолен проект в съществуващия solution. За кода на програмата ни е необходима единична if-else конструкция. Може да си помогнете частично с кода от картинката, който е умишлено замъглен, за да помислите как да го допишете сами:

След като сме готови с имплементацията на решението, стартираме програмата с [Ctrl+F5] и я тестваме:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/506#3.

results matching ""

    No results matching ""