Графично (desktop) приложение: конвертор за валути

След като направихме няколко упражнения върху условни конструкции (проверки), сега нека направим нещо по-интересно: приложение с графичен потребителски интерфейс за конвертиране на валути. Ще използваме знанията от тази глава, за да избираме измежду няколко налични валути и съответно да извършваме пресмятания по различен курс спрямо избраната валута.

Нека разгледаме как да създадем графично (GUI) приложение за конвертиране на валути. Приложението ще изглежда приблизително като на картинката по-долу:

results matching ""

    No results matching ""