Конфигуриране на контролите

Задаваме следните настройки на контролите:

 • За главната форма (Form), която съдържа всички контроли:

  • (name) = FormConverter
  • Text = "Currency Converter"
  • Font.Size = 12
  • MaximizeBox = False
  • MinimizeBox = False
  • FormBorderStyle = FixedSingle
 • За полето за въвеждане на число (NumericUpDown):

  • (name) = numericUpDownAmount
  • Value = 1
  • Minimum = 0
  • Maximum = 1000000
  • TextAlign = Right
  • DecimalPlaces = 2
 • За падащия списък с валутите (ComboBox):

  • (name) = comboBoxCurrency
  • DropDownStyle = DropDownList
  • Items =
   • EUR
   • USD
   • GBP
 • За текстовия блок за резултата (Label):

  • (name) = labelResult
  • AutoSize = False
  • BackColor = PaleGreen
  • TextAlign = MiddleCenter
  • Font.Size = 14
  • Font.Bold = True

results matching ""

  No results matching ""