Създаване на нов C# проект

Създаваме нов проект в съществуващото Visual Studio решение. В Solution Explorer кликваме с десен бутон на мишката върху Solution 'Simple-Conditions'. Избираме [Add] -> [New Project]:

Ще се отвори диалогов прозорец за избор на тип проект за създаване. Избираме C# конзолно приложение и задаваме име, например “Excellent-Result”:

Вече имаме solution с едно конзолно приложение в него. Остава да напишем кода за решаване на задачата.

results matching ""

    No results matching ""