Тестване локално

Сега стартираме програмата, както обикновено с [Ctrl+F5] и я тестваме дали работи коректно:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/506#1.

results matching ""

    No results matching ""