Създаване на нов C# проект и писане на програмния код

Първо създаваме нов C# конзолен проект в решението “Simple-Conditions”.

  • Кликаме с мишката върху решението в Solution Explorer и избираме [Add] -> [New Project].

  • Избираме [Visual C#] -> [Windows] -> [Console Application] и задаваме име “Excellent-or-Not”.

Следва да напишем кода на програмата. Може да си помогнем с примерния код от картинката:

results matching ""

    No results matching ""