Aвтоматично превключване към текущия проект

Включваме режим на автоматично превключване към текущия проект като кликнем върху главния Solution с десния бутон на мишката и изберем [Set StartUp Projects…]:

Ще се появи диалогов прозорец, от който трябва да се избере [Startup Project] -> [Current selection]:

results matching ""

    No results matching ""